Anhydritové lité podlahy

 • anhydritové lité podlahy jsou ze směsi se samonivelačním účinkem umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 metry. Vytváří dokonale rovnou plochu pod finální podlahovou nášlapnou vrstvu (koberec, dlažbu PVC …)
 • anhydritová podlaha je plnohodnotnou alternativou ke všem druhům suchých směsí a potěrů, splňují požadavky ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení
 • lité podlahy z anydritu představují novou generaci kvalitních podlahových hmot pro vnitřní použití především v obytných budovách, administrativních a obchodních centrech, dále v objektech občanské vybavenosti, jako jsou správní budovy, školy, nemocnice
 • anhydritové lité podlahy nejsou vhodné jako samonivelační potěry v místnostech, ve kterých je možný nárůst vlhkosti

Pracovní postup při pokládce anhydritové lité podlahy

Položení izolace, osazení okrajových dilatačních pásků, separační vrstva

izolace lité anhydritové podlahy


Čerpání, odlévání, zpracování, lití anhydritové podlahy ukázka postupu prací pro anhydritové lité podlahy

lité anhydritové podlahy ahnydridové lité podlahy


práce při litých anhydritových podlah realizace ahydritových podlah


Typy podlahových krytin

Spojený potěr

 • aplikace potěru přímo na nosný podklad (základová nebo stropní deska)
 • nutná spojovací vrstva (penetrace)
 • minimální tloušťka potěru 25 mm

Potěr na dělící vrstvě

 • aplikace potěru na nosný podklad (základová nebo stropní deska)
 • dělící vrstva ze spoeciálního separačního papíru nebo folie
 • minimální tloušťka potěru 30 mm

Plovoucí potěr na izolační vrstvě

 • aplikace potěru na nosný podklad (základová nebo stropní deska)
 • tepelně izolační vrstva jako je extrudovaný polystyren nebo polystyren EPS 100 Z a tužší, lehké čerpané betony apod.
 • izolační vrstva pro útlum kročejového hluku, např.
 • případné dutiny v podlaovém souvrství (okolí instalací apod.) prosypat pískem nebo suchoíu betonovou směsí
 • dělící vrstva ze speciálního papíru nebo folie
 • průměrná tloušťka potěru při celkovém průhybu izolačních vrstev – do 5mm minimálně 35 mm, při celkovém průhybu izolačních vrstev 5-10mm je nutno tloušťku potěru zvýšit o 5mm
 • více o izolaci podlahy

Plovoucí potěr na vytápěnou podlahu

 • aplikace potěru na nosný podklad (základová nebo stropní deska)
 • podle projektové dokumentace a montážního předpisu podlahového topení, dle požadavků stavby tepelně izolační vrstva je extrudovaný polystyren nebo polystyren EPS 100 Z a tužší
 • systémová deska podlahového topení pero-drážka nebo systémová deska přektytá separační vrstvou s upevňovacím mechanismem trubek podlahového topení – podle typu topení
 • průměrná tloušťka potěru minimálně 35mm nad nejvyším bodem trubek

Praktické použití samonivelační litého potěru na bázi síranu vápenatého

 • vnitřní použití jak pro novostavby, tak i rekonstrukce
 • jako potěr spojený s podkladem, potěr na oddělovací vrstvě, plovoucí potěr nebo potěr pro podlahové vytápění (ve smyslu ČSN EN 13318)
 • samonivelační potěr není vhodný pro použití do trvale mokrých prostor (např. velkokuchyně, prádelny, sauny), za provedení příslusných opatření (navržených projektantem) jej lze použít ve vlhkých prostorách (koupelny, WC, domácí kuchyně)
 • před litím potěru je nutno dokončit omítkářské práce, obklady stěn a technické instalace nutno zajistit dostatečné vyzrálý, bezprašný a čistý podklad bez ostrých výškových změn (tyto ostré výškové změny je však možno jednoduše vyřešit dilatací nebo proříznutím uzké štěrbiny v potěru nad výškovou změnou) je nutno věnovat pozornost přípravným pracem před uložením potěru především dilatačních svislých okrajových pásek, položení separační podlažní vrstvy, případných izolačních vrstev
 • při pokládce anhydritových litých podlah – teplota okolí pro použití musí být vyšší než 5℃, maximálně 25℃ – nutno zamezit přímému slunečnímu záření otvory ve stavbě a průvanu

Dilatace

Hlavní dilatační spáry budovy

 • je nutno dodržet ve všech vrstvách podlahového souvrství v plné šíři. Provedení se řídí projektovou dokumentací, obvykle pomocí kovových lišt s oboustranně nalepenými okrajovými páskami.
 • Obvodové dilatace
 • na obvodovou konstrukci se upevní okrajové dilatační pásky s rozměry podle technické dokumentace. Obvodová dilatace musí oddělit potěr od svislých kontrukcí v celé jeho tloušťce a je-li v podlahovém souvrství použita kročejová izolace, musí dosáhnout až k této izolaci.

Dělící spáry

 • při rozdílných na sebe navazujících tloušťkách potěru
 • při přechodu mezi plochami s podlahovým topením a bez
 • při přechodu mezi různými inveletami povrchu lité podalhy
 • u velmi velkých místností

Povrchová úprava anhydritové lité podlahy

 • Po správné aplikaci anhydritového litého potěru je vytvořen vhodný podklad pro veškeré podlahoviny. Před aplikací podlahovin na lité potěry je nutno nechat potěry vyschnout na zbytkové vlhkosti dané typem použité podlahoviny. V zásadě lze říci, že podlahy o tloušťce 40mm vysychají přibližně 4 týdny – každých dalších 10mm tloušťky potěru nad 40mm však již vysychá další dva týdny. Dobu vysychání ovlivňuje větrání, temperování a vzdušná vlhkost.
 • Zbytkovou vlhkost se doporučuje měřit CM testerem přesně vypálením a zvážením.
 • Před aplikací podlahovin je nutno povrch anhydritového litého potěru očistit a vysát. Doporučujeme povrch litého potěru rovněž penetrovat, hlavně při aplikaci cementových lepidel. Doporučujeme používat jen ty stěrky, lepidla apod., kde výrobce zaručuje vhodnost tohoto materiálu pro lité podlahy ze síranu vápenatého.
 • V případě podlah s podlahovým vytápěním se smí používat jen takové podalhy, které jsou pro tento účel vhodné (flexibilní).

Pojivo: síran vápenatý + přísady zlepšující vlastnosti
Charakter povrchu potěru: rovný, hladký, struktura hrubá
Použití podlahovin: PVC, linoleum, guma, parkety, keramické dlaždice, povlakové krytiny z textilií, mramorem a přírodním kamenivem. Povrch lze opatřit nátěrem
Zralost pro položení podlahových krytin: potahy nepropouštějící páru, např. PVC, parkety (zbytková vlhkost v potěru max. 0,5%), potahy propouštějící páru, koberec, dlažba (zbytková vlhkost v potěru max. 1%)
Zatížitelnost: pochozí 24 hod. po aplikaci, částečná zatížitelnost 48 hod. po aplikaci (min. 50% konečné pevnosti)
Stupeň tečení: bez rázů 230 – 250mm
Reakce malty: čerstvá litá podlahová hmota: alkalická, vyzrálý potěr: neutrální
Chování za požáru: nehořlavé (třída hořlavin A1)
Možnosti oprav: opravy jsou možné na libovolném místě, potěr je nutno řezat, nikoliv sekat, povrch potěru lze brousit rotačními bruskami
Podívejte se na naše reference a fotografie z prací při pokládání betonových podlah či litých anhydritových podlah.

Více informací Vám rádi poskytneme telefonicky: 603 857 100, nebo e-mailem: urbanek.info@seznam.cz

Anhydritové podlahy nebo Anhydridové podlahy?

Správně je anhydritové podlahy, ale často se chybně používá výraz anhydridové podlahy, anhydridové lité podlahy, či anhydridová podlaha.


Zpět na úvodní stránku Betonové podlahy, anhydritové lité podlahy