Beton nebo anhydrit?

Podlaha by měla logicky tvořit pevný a stálý podklad. Při realizaci stavby obytných prostor, provozovny, skladu, dílny nebo dalších prostor je vždy nutné zhodnotit namáhání podlahy vnějšími vlivy, jako je vlhkost, déšť, rozdílné teploty, ale i její mechanické zatížení. Důležitou roli při výběru hrají také nároky na zateplení a případně vedení podlahového vytápění. Betonové a anhydritové podlahy mají mnohé společné, dovolují relativně rychlé a souměrné pokrytí plochy, vykazují vysokou pevnost a odolnost, některými vlastnostmi se však liší. Výběr materiálu je tak nutné rozdílům podřídit.

Rozdíl ve složení

Betonové a anhydritové podlahy jsou v základu anorganické soli. Anhydrit využívá vlastnosti síranu vápenatého, beton je založený na uhličitanu vápenatém. Rozdílné složení dovoluje u anhydritových podlah pracovat až s polovičním množstvím směsi. Slabší vrstva méně zatíží konstrukce a samozřejmě je úspornější variantou. Beton však vykazuje vyšší odolnost zejména vůči vlhkosti, do velké míry odolá i přímému styku s vodou. Je doporučený pro garáže, skleníky, venkovní sezení, ale také koupelny.

Nechte si poradit

Nemusíte dlouze studovat vlastnosti materiálů a procházet produkty výrobců. Ušetřete čas a výběr i realizaci podlahy svěřte odborné firmě. Výhodná spolupráce vám dá k dispozici nejen aktuální přehled nad moderními materiály, ale také plně technicky vybavené zázemí. Pokládka podlah proběhne rychleji, lépe hospodaří se spotřebou materiálu. Návrh projektu, výpočet spotřeby, ale také dodávka a realizace podlah může proběhnout ve zlomku času, který byste museli investovat při stavbě svépomocí. Navíc se ve výsledku odrazí zkušenost. Můžete se spolehnout na výběr vhodného materiálu nejen k realizaci podlahy, ale také návrh účinné izolace a případně spolupráci při instalaci podlahového vytápění či dalších technických prvků.